Svalbard turister
Kart

Svalbard blir norsk

Gjennom alle disse hundreårene hadde Svalbard vært et Ingenmannsland, et Ultima Thule eller en Terra Nullius. Norge hadde gjort noen fåfengte forsøk på å komme fram til en ordning der vi kunne overta retten til disse øde øyene, men ingen grep fatt i saken for alvor.

Svalbardtraktaten

Først etter første verdenskrig, da de seirende maktene skulle trekke opp Europas nye grenser, kom Svalbard-spørsmålet på dagsordenen, under fredskonferansen i Versailles. Mye takket være vår snobbete og aristokratiske sendemann i Paris, vår siste greve, Fritz Wedel Jarlsberg, en karismatisk og dyktig diplomat og forhandler, gikk stormaktene med på å legge hele øygruppa Svalbard inn under norsk suverenitet. Både fangsttradisjonene i Hammerfest og Tromsø, kulldriften og Norges geografiske og historiske nærhet til øyene, og ikke minst den norske handelsflåtens innsats under verdenskrigen, gjorde sitt til at vi fikk Svalbard.

9. februar 1920 ble så Svalbardtraktaten signert av de 10 forhandlingspartene og 14. august 1925 heiste utenriksminister Paal Berg det norske flagget nede på Skjæringa: Svalbard var endelig blitt en del av kongeriket Norge

Skriv ut

Kjekt å vite

 

HURTIGRUTEN SVALBARD AS

P.O.Box 548, N-9171 Longyearbyen

Tlf.: 79 02 61 00 | Org.nr. 951 291 579

E-post: info@hurtigrutensvalbard.com