Snøscooterutleie
Kart

Snøscooter

En rå turopplevelse får du på snøscooter på Svalbard. Her kan du få oversikt over tilgjengelige snøscootere- og utstyr til utleie.

Åpningstider

Utleie fra 16. februar til 19. mai
Mandag - fredag Lørdag Søndag
Snøscooter inn- og utlevering 09:00 - 19:00 09:00 - 14:00
17:00 - 19:00
09:00 - 11:00
17:00 - 19:00

Utleiepriser

Priser fra 16. februar til 19. mai
Modell Pris per dag Pris per uke
Yamaha Venture Lite 1.450,- 8.300,-
Yamaha Venture RS/GT 1.800,- 9.945,-
Yamaha RX-1/FX Nytro X-TX 2.500,- 13.950,-
Slede 395,- 2.300,-
Zargeskasse / Trekasse 195,- 575,-
Bensinkanne 65,- 65,-
Jekkestropper 35,- 35,-
Full bekledning inkl. hjelm 395,-* -
Hjelm 70,-** -

* Pris per ekstra dag: 120,-

** Pris per ekstra dag: 20,-


Priser fra 20. mai til 15. februar
Modell Pris per dag Pris per uke
Yamaha Venture Lite 1.200,- 6.950,-
Yamaha Venture RS/GT 1.450,- 8.300,-
Yamaha RX-1/FX Nytro X-TX 2.200,- 12.900,-
Slede 295,- 1.750,-
Zargeskasse / Trekasse 195,- 575,-
Bensinkanne 65,- 65,-
Jekkestropper 35,- 35,-
Full bekledning inkl. hjelm 395,-* 975,-
Hjelm 70,-** 150,-

* Pris per ekstra dag: 120,-

** Pris per ekstra dag: 20,-

Informasjon om utleie

Gyldig førerkort på alle sjåfører må forevises før utlevering av scooter.

Forsikring
Reduksjon av egenandel koster for dag 1 og 2 kr. 250,- pr dag, f.o.m. dag 3 koster den kr. 150,- pr dag. 

  • Yamaha Venture Lite 
    Inkludert egenandel på kr. 20.000,-. Redusert egenandel er kr. 6.000,- 
  • Yamaha Venture GT 
    Inkludert egenandel på kr. 25.000,-. Redusert egenandel er kr.10.000,- 
  • Nytro, Apex og RX-1 40th 
    Forsikring er inkludert med egenandel på kr. 30.000. Redusert egenandel er kr. 15.000,-.

 

Drivstoff
Alle scootere blir levert med full tank med bensin og olje. Hvis scooteren ikke er fullt tanket ved tilbakelevering, belastes forbruk med kr. 15,- pr. liter bensin.

Vilkår
Scooter må ikke benyttes av personer påvirket av rusmidler eller til ulovlig virksomhet. Leietaker er ansvarlig for hjemtransport av snøscooter. Ved henting av scooter og/eller utstyr i terrenget, vil leietaker bli belastet med kr. 50,- pr. km. Leietager er erstatningsansvarlig for all skade påført personer eller kjøretøy dersom skaden skyldes uaktsomhet. Herunder kommer kjøring på usikker is. Utleier er ikke økonomisk ansvarlig for tidstap eller annet tap som leier måtte påføres ved driftsstans av kjøretøyet.

Leie av slede
Max tillatt last er 200 kg. Max belastning på slepekroken er 10 - 15 kg. Dersom disse grensene blir overskredet, eller sleden er feil lastet, vil leietaker bli belastet for eventuelle skader på sleden.

Tilbakelevering
Tilbakelevering av scooter skal skje mellom kl. 17.00 og 19.00 innleveringsdagen eller etter særskilt avtale. Ved levering etter avtalt tid belastes et gebyr på kr. 350,-.

Bestilling/reservasjon
Endelig bestilling skal være skriftlig, med mindre annet er avtalt.

Avbestillingsregler
27 - 20 dager før avreise: 25 % avbestillingsgebyr.
19 - 14 dager før avreise: 50 % avbestillingsgebyr.
13 - 7 dager før avreise: 75 % avbestillingsgebyr.
6 dager eller senere: 100 % avbestillingsgebyr.
 
Avbestillingsreglene gjelder kun ved avbestilling over 10 % av ordren. Reglene kommer ikke til anvendelse ved frafall av enkeltpersoner innen gruppen, såfremt Ingeniør G. Paulsen AS blir varslet senest kl. 19.00 dagen før utlevering. Avbestillingsgebyret gjelder såfremt Ingeniør G. Paulsen AS regner det som forsvarlig å starte turen. Tur som avbrytes på grunn av uforutsett forverring av været, gjelder som gjennomført i forhold til avtalt pris.

Gyldig førerkort må forevises før utlevering av scooter. Kun skriftlig avbestilling er gjeldende. Vi forbeholder oss retten til å justere prisene uten foregående varsel.

Skriv ut

Kjekt å vite

 

HURTIGRUTEN SVALBARD AS

P.O.Box 548, N-9171 Longyearbyen

Tlf.: 79 02 61 00 | Org.nr. 951 291 579

E-post: info@hurtigrutensvalbard.com

Personvernerklæring
Cookies/informasjonskapsler